Horeca Campus

Read 1584 times

De Horeca Campus is een initiatief van ILOCOM Project Development & Management.

De Horeca Campus is in samenwerking met Buurtonderneming De Serre ontwikkeld voor buurtbewoners en ondernemers die op eigen kracht 'ecnomisch zelfstandig' willen worden.

dehorecacampus gr

Buurtonderneming De Serre faciliteert De Horeca Campus als 'werkplaats' voor activering, participatie, zelf-ontwikkeling, praktijk-leren, stage- en werkervaring en zelfstandig (sociaal)ondernemerschap. De Horeca Campus verzorgd de operationele begeleiding, uitvoering en aansturing van Buurtonderneming De Serre. Het profiel van de Buurtonderneming leent zich uitstekend om in de praktijk reële 'ervaring' op te doen in de sectoren Horeca, Administratie & Financien, Kunst & Cultuur, Evenementen en Facilitaire Dienstverlening.

Professionele 'arbeidsmarkt' omgeving

De Horeca Campus is een professioneel werkende én ingerichte 'werkplaats' binnen Buurtonderneming De Serre. De Horeca Campus is een veilige en vertrouwde omgeving voor mensen die zich willen voorbereiden, oriënteren en verdiepen op verschillende functie's op de arbeidsmarkt én als zelfstandig ondernemer. Buurtonderneming De Serre is ook de enige zakelijke 'maatschappelijke voorziening' in het ZW-kwadrant van Osdorp. Stichting De Serre ontvangt geen (structurele) subsidie. Het verdienmodel is gestoeld op:

  • Het verhuren van lokalen & zalen,
  • De Horeca Campus en
  • Aanvullende facilitaire diensten t.b.v. 'gebruikers-huurders'.

Onze klanten varieren van DWI Kanscafe, Inburgering- en Taalinstituten, aanbieders van 'Lichaam & Geest' activiteiten en cursussen, de FNV, tientallen VvE's, Thuiszorg Amstelring, Onderwijsinstellingen, Coöperaties en vele ondernemende ZZP'ers.

De Horeca Campus organiseert o.a. het Buurtdiner van De Serre, verschillende evenementen voor buurtbewoners, recepties voor organisaties en bedrijven.

In samenwerking met ILOCOM Project Development & Management worden (startende) ondernemers begeleid en ondersteund met ondernemerschapsvaardigheden, pr & communicatie, marketing en netwerken.
"Het Buurtiner in De Serre wordt verzorgd door het team van De Horeca Campus"
 

Ondernemerschap als uitgangspunt

Het concept van Buurtonderneming De Serre én die van De Horeca Campus is gebaseerd op zakelijkheid, kostendekkendheid en 'sociaal-ondernemerschap'. In de praktijk wordt dit gerealiseerd middels publiek-private-samenwerkingsvormen met o.a. ILOCOM Project development & Management, Stichting Ossejan, IBM, KNHM, Trust-Amsterdam en ondernemers die verschillende activiteiten aanbieden in De Serre.

Buurtonderneming De Serre is een erkend leerbedrijf voor ECABO en Kenwerk. Gemiddeld zijn er per stageperiode 6 scholieren en leerlingen (VMBO, MBO, HBO) in opleiding bij Buurtonderneming De Serre.

 ecabo erkenning        Kenwerk Leerbedrijf
In Buurtonderneming De Serre en De Horeca Campus wordt gewerkt met de 'beroepsgerichte kwalificatiestructuren' van de beide kenniscentra.

Consument of Producent

Buurtonderneming De Serre krijgt veel te maken met 'ondernemende' (buurt)bewoners die verschillende activiteiten willen organiseren en uitvoeren of met het idee rondlopen om een eigen onderneming te starten. De Horeca Campus ondersteunt, faciliteert en begeleidt hen bij de opstartfase. De ondernemende buurtbewoners en startende zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld 2 dagdelen gratis gebruik maken van de ruimtes voor proeflessen/activiteiten, werving van klanten, projectontwikkeling, uitwerking bedrijfsconcept, sluitende begroting opstellen, pr & communicatie, website, etc.

Sommige activiteiten komen echter niet tot wasdom of de initiatiefnemers komen in de 'praktijk' tot andere inzichten. Gelukkig maar! zou je kunnen zeggen.  Want "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald". Sommigen blijven dan in De Serre om als vrijwilliger verder te blijven oefenen. Met deze benadering wordt het voor orieneterende ondernemers makkelijker gemaakt om een 'serieuse' keuze richting het ondernemerschap of een carriere op de arbeidsmarkt te nemen.

 In de afgelopen periode zijn op deze manier enthousiaste teams ontstaan. Deze teams verzorgen het 3-gangen buurtdiner, bemensen de bar, de receptie en doen administratieve, beheer- en onderhoudswerkzaamheden of voeren verschillende communicatie activiteiten uit.

Praktijk-Leer-Werkplaats

De Horeca Campus is een echte praktijk-werkplaats voor zorg- en dagbesteding, activering & participatie, re-integratie en ondernemerschap. De dagelijkse begeleiders hebben veel ervaring met de arbeidsmarkt, (taal)onderwijs, welzijn en ondernemerschap. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van Buurtonderneming De Serre om met de Horeca Campus  'overlap' aan te bieden op bestaande trajecten en projecten. De Horeca Campus is voor veel mensen (met of zonder een uitkering of zorgbehoefte) een veilige en vertrouwde omgeving om hun talenten te ontdekken, sociale- en communicatieve vaardigheden te verbeteren en zich in brede zin te oriënteren op het toekomstig ondernemerschap of een succesvolle carrière op de arbeidsmarkt. In die zin is de Horeca Campus ook een prima 'start' om onder professionele begeleiding te werken aan een doorstart of bemiddeling op de arbeidsmarkt. In De Horeca Campusworden scherpe kantjes eraf gehaald, de intrinsieke motivatie verhoogd en de communicatieve vaardigheden op het juiste niveau gebracht om carriere (vervolg)trajecten succesvol af te ronden.

Praktijk, Theorie en Ontspanning

(dagbesteding)

De Horeca Campus verzorgt naast het praktijkleren ook verschillende cursussen en trainingen zoals 'ondernemerschapsvaardigheden', Sociale Hygiene (SVH), Hygiene Code (HACCP) en 'bi-lingual communiceren'. De Horeca Campus heeft met een aantal aanbieders in De Serre speciale arangementen ontwikkeld om voordelig(er) gebruik te maken van 'bewegingsactiviteiten' zoals Zumba, Yoga en Pilates of cursussen van De Typedocente, Internet, MS Word, Spaans, etc. Zorg- en dagbestedings programma's behoren ook tot de mogelijkheden!  Andere Trainingen en Cursussen:

ondernemerschapsociale hygiene hygiene code
DE SERRE = GESLOTEN
DE SERRE = GESLOTEN

DE SERRE = GESLOTEN

Beste bezoeker,

Helaas is Buurtonderneming De Serre per heden gesloten voor onbepaalde tijd.
De Stichting vindt het onverantwoord om op vrijwillige basis de exploitatie
van de buurtonderneming voort te zetten. Naast de sterk teruggelopen verhuur-inkomsten,
kampt de buurtonderneming ook met ondehouds- en beheersdilemma's.
Het bestuur heeft na lang beraad besloten om het huurcontract op te zeggen.
De komende periode zullen nog enkele afrondende werkzaamheden
plaats vinden om de overdracht in goede banen te leiden.Wij danken een ieder
die een bijdrage heeft geleverd aan de 'openstelling' van
De Serre in de periode van 12 oktober 2012 t/m 1 oktober 2015.

Het bestuur en vrijwilligers van Buurtonderneming De Serre

logodeserre

 

DE SERRE = GESLOTEN

Beste bezoeker,

Helaas is Buurtonderneming De Serre per heden gesloten voor onbepaalde tijd.
De Stichting vindt het onverantwoord om op vrijwillige basis de exploitatie van de buurtonderneming voort te zetten. Naast de sterk teruggelopen verhuur-inkomsten, kampt de buurtonderneming ook met onderhouds- en beheersdilemma's.

Het bestuur heeft na lang beraad besloten om het huurcontract op te zeggen. De komende periode zullen nog enkele afrondende werkzaamheden plaatsvinden om de overdracht in goede banen te leiden.
Wij danken een ieder
die een bijdrage heeft geleverd aan de 'openstelling' van De Serre in de periode van 12 oktober 2012 t/m 1 oktober 2015.

 

Het bestuur en vrijwilligers van Buurtonderneming De Serre

logodeserre