Wat is er aan de hand?

Read 872 times

 

Stadsdeel Nieuw-West geeft geen reguliere subsidie meer voor de exploitatie van De Serre. Dat was voor de beheerder Dynamo aanleiding om te stoppen

met het beheren van de locatie en de huurovereenkomst per 31 december 2012 te beëindigen. Toen dat bekend werd is er een groep betrokken bewoners en ondernemers bijeengekomen (de Initiatiefgroep). Stichting De Ossejan is vanaf de bouw betrokken bij De Serre en heeft veel in het pand geïnvesteerd. Om de Initiatiefgroep te ondersteunen hebben zij tot 1 mei j.l. de huurkosten voor hun rekening genomen. De Initiatiefgroep heeft vervolgens de mogelijkheden onderzocht om De Serre als buurtvoorziening te behouden en om de exploitatie, zonder subsidie, kostendekkend te maken. In april 2013 is voor het beheer en de exploitatie een nieuwe stichting opgericht (Stichting De Serre). Vanaf mei 2013 wordt De Serre als buurtonderneming, zonder winstoogmerk, voortgezet.

DE SERRE = GESLOTEN
DE SERRE = GESLOTEN

DE SERRE = GESLOTEN

Beste bezoeker,

Helaas is Buurtonderneming De Serre per heden gesloten voor onbepaalde tijd.
De Stichting vindt het onverantwoord om op vrijwillige basis de exploitatie
van de buurtonderneming voort te zetten. Naast de sterk teruggelopen verhuur-inkomsten,
kampt de buurtonderneming ook met ondehouds- en beheersdilemma's.
Het bestuur heeft na lang beraad besloten om het huurcontract op te zeggen.
De komende periode zullen nog enkele afrondende werkzaamheden
plaats vinden om de overdracht in goede banen te leiden.Wij danken een ieder
die een bijdrage heeft geleverd aan de 'openstelling' van
De Serre in de periode van 12 oktober 2012 t/m 1 oktober 2015.

Het bestuur en vrijwilligers van Buurtonderneming De Serre

logodeserre

 

DE SERRE = GESLOTEN

Beste bezoeker,

Helaas is Buurtonderneming De Serre per heden gesloten voor onbepaalde tijd.
De Stichting vindt het onverantwoord om op vrijwillige basis de exploitatie van de buurtonderneming voort te zetten. Naast de sterk teruggelopen verhuur-inkomsten, kampt de buurtonderneming ook met onderhouds- en beheersdilemma's.

Het bestuur heeft na lang beraad besloten om het huurcontract op te zeggen. De komende periode zullen nog enkele afrondende werkzaamheden plaatsvinden om de overdracht in goede banen te leiden.
Wij danken een ieder
die een bijdrage heeft geleverd aan de 'openstelling' van De Serre in de periode van 12 oktober 2012 t/m 1 oktober 2015.

 

Het bestuur en vrijwilligers van Buurtonderneming De Serre

logodeserre