Read 2748 times

infoblad wijkonderneming financieringsvormen en verdienmodellen

Meer info over: Wijkondernemingen Financieringsvormen en Verdienmodellen

 
 
Zakelijkheid in het sociaal domein

Ondernemerschap is een serieuze zaak. Maatschappelijk ondernemerschap is niet minder serieus, want ook stichtingen hebben verplichtingen, moeten een administratie bijhouden, hebben met belastingen te maken en moeten kosten-baten afwegingen maken om een organisatie ‘operationeel’ te houden.

Kerntaak bij de Serre is het laagdrempelig en toegankelijk houden en het kostendekkend en rendabel exploiteren van het pand. Met 1080 m2 verdeeld over 9 ruimtes die 3 dagdelen per dag, 7 dagen per week bezet kunnen worden, vereist dit een enorme administratieve en financiële controle. Natuurlijk kom de financiële continuïteit niet uit het oog te verliezen, maar ook om de lichten te laten branden en de temperatuur aangenaam te houden voor buurtbewoners, ondernemers en gebruikers/huurders.
De gehele backoffice van De Serre berust op de schouders van het bestuur die geen middelen ‘overgedragen’ heeft gekregen zoals een boekhoudprogramma, reserveringssysteem, werkroosters, etc. En deze dus zelf moet ontwikkelen of aanschaffen.

 

Kenwerk Leerbedrijf

ecabo erkenning

 

 

 

 

 

 

De Praktijk De Stichting is spontaan ontstaan door inzet van gedreven, gemotiveerde en verantwoordelijke bewoners/ondernemers die bestuurlijke aansprakelijkheid aan durfden te gaan om het pand zonder structurele subsidie te exploiteren.
Door veel naar buiten te treden, netwerken te onderhouden, stakeholders te benaderen, bruikbare informatie, kennis en vaardigheden in huis te halen en te delen zijn een behoorlijk aantal bestuurlijke domeinen ingevuld.
Het vinden, verwerven, ophalen, delen en verankeren van deskundigheid heeft wel tot gevolg dat er een hogere vergaderfrequentie is dan bij vergelijkbare bestuursvormen. Dit lijkt vooralsnog een continuproces. Omdat de buurtonderneming niet beschikt over bezoldigde professionals heeft het bestuur ervoor gekozen om actief mee te werken in De Serre. Immers Buurtonderneming De Serre dient ook algemene programmeringen zoals open dagen, buurtdiners, buurtborrels, (theater/muziek)voorstellingen, exposities en diverse andere (incidentele) activiteiten te organiseren.
Integenstelling tot vroeger hebben wij er voor gekozen om één enkele uniforme verhuurprijs per m2 te hanteren, i.p.v. maatschappelijke en commercieel. Deze is gebaseerd op dezelfde laagdrempelig- en toegankelijkheids beginselen (zoals voorheen gold) zonder de kosten en baten uit het oog te verliezen.
Het businessmodel is gestoeld op de volgende kernactiviteiten (het basis verdienmodel): Zaalverhuur, Catering & Facilitaire Dienstverlening. Omdat er geen sprake is van subsidie-inkomsten wordt er bij het organiseren van (buurt)evenementen en activiteiten met (buurt)ondernemers en andere private partijen samengewerkt(publiek private samenwerking).

Verder zijn er complementaire verdienmodellen die bij moeten dragen aan een goede financiële toekomst. Zoals het verbreding en uitbreiding van de Horeca Campus (keuken & bar), projectopdrachten en middelen (activering, arbeidsmarkt en onderwijs) Deze extra inspanningen worden aangewend om de uitvoeringsorganisatie op termijn ‘professioneler’ in te richten en te bekostigen.Strategisch gezien zal De Buurtonderneming moeten leren omgaan met het spanningsveld tussen een echte ‘onderneming’ en een ‘vrijwilligersorganisatie’. Daartoe zal de Serre met een ‘ondernemende’ inslag aangehaakt moeten blijven bij de ontwikkelingen in de stad rond ‘burgerparticipatie en samenleving’
De ‘vrijwilligers’ zijn onmisbaar voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden in de Serre. Gelukkig kunnen wij rekenen op gemotiveerde en kundige buurtbewoners die meer dan hun hart verpacht hebben aan De Serre. We benadrukken hier nogmaals dat een buurtonderneming zonder subsidie niet operationeel gehouden kan worden zonder vrijwilligers. Echter uit veldonderzoek, gesprekken met welzijnsorganisaties en diverse andere wijkondernemingen hebben wij ook de conclusie moeten trekken dat naast ‘maatschappelijke erkenning’ en ‘persoonlijke pwaardering’ een ‘incentive’ als bindmiddel kan dienen.
Sinds mei 2013 hebben ca 15 scholieren stage gelopen bij De Serre. De opleidingen varieren van vmbo, mbo tot hbo. In die zin is De Serre ook een echte 'onderneming' met voldoende mogelijkheden voor stagiaires om te voldoen aan de vereiste kwalificatiestructuren.
Bij De Buurtonderneming kan er stage worden gelopen voor uiteenlopende opleidingen. Facilitaire Dienstverlening, Horeca, Evenementen, Communicatie, Administratie en Beheer & Onderhoud zijn enkele goede voorbeelden daarvan. De Serre is erkend leerbedrijf voor Kenwerk en Ecabo.


 

Bestuur

nanny secretarisWandaKensdelIlhanTuna

Stichting De Serre

KvK 57848424

BTW NL 8527.62.781.B01

Vrijwilligers

buurtdiner k2itembuurtdiner k2item buurtdinerDSC09603IMG 0733IMG 0750IMG 1057IMG 4457IMG 4458IMG 4508MargaP9212674vrijwilligers1vrijwilligers2vrijwilligers3vrijwilligers5vrijwilligers6

DE SERRE = GESLOTEN
DE SERRE = GESLOTEN

DE SERRE = GESLOTEN

Beste bezoeker,

Helaas is Buurtonderneming De Serre per heden gesloten voor onbepaalde tijd.
De Stichting vindt het onverantwoord om op vrijwillige basis de exploitatie
van de buurtonderneming voort te zetten. Naast de sterk teruggelopen verhuur-inkomsten,
kampt de buurtonderneming ook met ondehouds- en beheersdilemma's.
Het bestuur heeft na lang beraad besloten om het huurcontract op te zeggen.
De komende periode zullen nog enkele afrondende werkzaamheden
plaats vinden om de overdracht in goede banen te leiden.Wij danken een ieder
die een bijdrage heeft geleverd aan de 'openstelling' van
De Serre in de periode van 12 oktober 2012 t/m 1 oktober 2015.

Het bestuur en vrijwilligers van Buurtonderneming De Serre

logodeserre

 

DE SERRE = GESLOTEN

Beste bezoeker,

Helaas is Buurtonderneming De Serre per heden gesloten voor onbepaalde tijd.
De Stichting vindt het onverantwoord om op vrijwillige basis de exploitatie van de buurtonderneming voort te zetten. Naast de sterk teruggelopen verhuur-inkomsten, kampt de buurtonderneming ook met onderhouds- en beheersdilemma's.

Het bestuur heeft na lang beraad besloten om het huurcontract op te zeggen. De komende periode zullen nog enkele afrondende werkzaamheden plaatsvinden om de overdracht in goede banen te leiden.
Wij danken een ieder
die een bijdrage heeft geleverd aan de 'openstelling' van De Serre in de periode van 12 oktober 2012 t/m 1 oktober 2015.

 

Het bestuur en vrijwilligers van Buurtonderneming De Serre

logodeserre